Konu Başlıkları

 - Transoral robotik cerrahi / Baş boyun kanserinde ve uyku apnesinde
 - Baş boyun kanserlerinde lazer kullanımı
 - Uyku apnesinin güncel tedavileri
 - Frontal sinüs hastalıkları
 - Epistaksis ve endoskopik tedaviler
 - Baş ağrısı ve KBB
 - KBB de antibiyotik kullanımı
 - Baş boyun kanserlerinde kemoterapi
 - Baş boyun kanserlerinde hedefe yönelik tedaviler
 - Tiroid kanserinin tedavi yaklaşımı
 - Fasiyal plastik
 - Ses hastalıkları güncel tedavileri
 - Larinkse yönelik ofis işlemleri
 - Allerjik rinitte güncel tedaviler
 - Endoskopik otolojik cerrahiler
 - Kohlear implantta zor vakalar
 - Kolesteatom geçmişten geleceğe
 - Kullanılan kulak implantları
 - Lateral kafa tabanı cerrahisi püf noktalar
 - Ossiküloplasti
 - Vokal kord paralizileri
 - Paragangliomların cerrahi tedavsi
 - Foniatri, ne yapıyoruz?
 - Günümüzde boyun diseksiyonu tercihi
 - Laringotrakeal stenoz tedavisi
 - Kronik rinosinüzit tedavisi
 - Endoskopik sinüs cerrahisinde komplikasyondan kaçınma yolları
 - Nazal polipozis cerrahi tedavi yeterli mi?
 - Sinir monitörizasyonu yapılmalı mı?
 - Influenza enfeksyonlari (endemi-pandemi, tedavi, korunma)
 - Parotis tümörlerine yaklaşım
 - Kafa tabanı tümörlerinde cerrahi seçenekleri
 - Bos rinoresi tedavisi
 - Larenks kanserleri organ koruma yapalım mı?
 - Siyaloendoskopi
 - Oral kavite kanserleri ve HPV ilişkisi

Canlı Cerrahi
 Transoral Larinks Lazer Cerrahisi

Uygulamalı Taze Kadavra Kursları
 - Parotidektomi
 - ESC
 - Rinoplasti
 - Temporal Diseksiyon